Informujemy, że zarządy spółek CX Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

oraz Corex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie uzgodniły 31 października 2019 r.

plan połączenia powyższych spółek, który został zamieszczony poniżej.

Plan połączenia CX Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie oraz Corex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie


Grupa CX wita!

Od której strony zaczynamy?

Landing Page Corex - LP
Landing Page CXDystrybucja - LP